SpinNet

Микро дъждуване на открити площи разсадници и оранжерии.

SpinNet Съдържа 6 продукта.

  • SpinNet™ SD Микро дъждуване със специално проектиран SD разпръсквач, който постига отлични резултати когато е необходимо напояване в правоъгълна форма. Микро дъждуване за оранжерии и разсадници. 2.35 лв/бр

  • SpinNet™ FLT е разпръсквач за микро дъждуване на оранжерии и разсадници с отлично и равномерно разпределение на водното количество. 2.08 лв/бр

  • SpinNet™ LR е разпръсквач с по-голям диаметър на разпръскване за микро дъждуване на оранжерии и разсадници с отлично и равномерно разпределение на водното количество. 2.08 лв/бр

  • SpinNet™ SR е разпръсквач с ниска траектория на разпръскване за микро дъждуване на оранжерии и разсадници с отлично и равномерно разпределение на водното количество. 2.08 лв/бр

  • Микро тръба 15см. с тежест за микроразпръсквачи: CoolNet Pro SpinNet VibroNet 1.38 лв/бр

  • Анти-дренажен клапан за микроразпръсквачи: CoolNet Pro SpinNet VibroNet 1.20 лв/бр