Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране на системи за напояване и оранжерии

Предпроектно проучване 


Предпроектно проучване и оценка  -  предназначено да определи трудността, реализацията и ползите от дадения проект. Оценката се основава на описание и дизайн на системните изисквания по отношение на инфраструктурни инвестиции, внедрените продукти, организационна...

Проучване и проектиране на системи за напояване и оранжерии

Предпроектно проучване 


Предпроектно проучване и оценка  -  предназначено да определи трудността, реализацията и ползите от дадения проект. Оценката се основава на описание и дизайн на системните изисквания по отношение на инфраструктурни инвестиции, внедрените продукти, организационна структура и процедури и ориентировъчни финансови параметри. Проучването се основава на  данни за климата през годината, природни ресурси, като например почвата и водата, човешки ресурси, които ще бъдат включени в текущата работа, целеви пазар, регулаторни ограничения и други. Нашият екип се състои от експерти в областта на агрономията, напоителните системи, инженери и икономисти. Екипът събира цялата необходима информация и  я анализира, за да предложи различни алтернативи за реализация, като се вземат в предвид агрономични, инженерни и икономически аспекти на проекта. Алтернативите са приоритет и в края на процеса се предлага оптималното решение. Документи - включват кратко описание на избраната технология за изпълнение и цялостна оценка на инвестициите,  проектиране на системата , анализ на печалбата,  анализ на паричните потоци, включително инвестиционен план и др.

 Работен Проект


 След одобрение на проекта се преминава към проектирането на поливна система, която е пригодена за специфичните нужди на проекта. Под внимание при проектирането на системата се взима; вид  култура, тип почва, релеф, наличието на вода, климат,  др. Работният  проект се основава на задълбочено събиране на данни по отношение на климата и природните ресурси. Това включва подробни топографски карти, годишни данни за климата, включително ежедневни данни за изпарение и вятър, качеството на водата и наличното количество през цялата година и др.
Екип от специалисти анализира данните, определя точните изисквания от вода за дадена култура, извършва  изчисления за  налягането на водата, която ще се използва в цялата напоителна система, и начина на напояване. 
Работеният проект се състои от набор от документи, включително оформлението на напоителната система,  технически чертежи, монтажни чертежи, техническо описание на системата, и ръководства за експлоатация и поддръжка.
 

 Изпълнение


На базата на проекта се извършва същинският монтаж на напоителната система. Целият процес на извършване на строителните дейности по изграждането на напоителната система се контролира от висококвалифициран специалист. След приключване на монтажните дейности , напоителната система се въвежда в експлоатация и обектът се приема от страна на Възложителя.

Обучение и поддръжка


Обучението на клиента обхваща техническите аспекти на системата по отношение на експлоатацията и поддръжката, както и агрономическите въпроси, свързани с напояването. Техническата подготовка включва поддържане, експлоатация и отстраняване на неизправности на системата. Агрономическият аспект, включва Nutrigation TM , график за напояване и др.

На клиента освен обучение на място, от квалфициран специалист, се предоставя и документация за придобиване на необходимите му знания.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

Още

Проучване и проектиране Няма продукти в тази категория.