Комплекти за напояване

Комплекти за напояване Съдържа 3 продукта.

  • Комплект капкова напоителна система за площи до 250 кв.м. Идеален вариант за напояване на домашни градини с зеленчукови, овощни и цветни култури, отглеждани на редове и с площ до 250 кв.м (при междуредово разстояние до 1м.). Междуредовото разстояние може да варира според нуждите на съответната култура. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 432.27 лв

  • Комплект капкова напоителна система за площи до 500 кв.м. Идеален вариант за напояване на домашни градини с зеленчукови, овощни и цветни култури, отглеждани на редове и с площ до 500 кв.м (при междуредово разстояние до 1м.). Междуредовото разстояние може да варира според нуждите на съответната култура. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 723.44 лв

  • Комплект капкова напоителна система за площи до 3200 кв.м. Идеален вариант за напояване на домашни градини с зеленчукови, овощни и цветни култури, отглеждани на редове и с площ от 1600 кв.м до 3200 кв.м (при междуредово разстояние - 0.8м.и 1.6м.). ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 708.19 лв