Сервиз

Сервиз

                            СЕРВИЗ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Техническа помощ, следпродажбено гаранционно и извън гаранционно обслужване и всичко това от доказал се професионален екип от висококвалифицирани технически лица.
Нашите технически специалисти ежегодно посещават семинари и технически конференции за иновациите в напоителните системи.
Предла...

                            СЕРВИЗ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Техническа помощ, следпродажбено гаранционно и извън гаранционно обслужване и всичко това от доказал се професионален екип от висококвалифицирани технически лица.
Нашите технически специалисти ежегодно посещават семинари и технически конференции за иновациите в напоителните системи.
Предлагаме следните услуги:

         - Супервизия и мониторинг на монтажните работи
         -  Изграждане на напоителни системи и оранжерии
         - Обучение за работа със системи за напояване
         - Обслужване и поддръжка на системи за напояване и системи в оранжерии

 

Техническо обслужване по

Автоматизация, мониторинг, електроника и електрическо оборудване

Гаранционен сервиз на обурудване, закупено и инсталирано от Ирисист ЕООД. Може да разчитате на бърза и точна диагностика, ремонт или замяна на повредено обурудване (в зависимост от условията, посочени в договор или гаранционна карта).

Извънгаранционен сервиз на обурудване закупено от Ирисист ЕООД.

Ирисист ЕООД, осигурява извънгаранционна поддръжка – диагностика, ремонт или замяна на модули и оборудване, настройки, програмиране и др.

Софтуерни услуги, които включват конфигуриране на системи и контролери, мониторинг системи, обновяване на firmware на контролери, платки и друго оборудване.

Посещения на място при клиента в случай на необходимост от диагностика или отстраняване на проблем на място от технически специалист на Ирисист ЕООД. Време за реакция – до 7работни дни!

Отдалечен достъп (онлайн)*

Диагностика и при възможност отстраняване на възникнали проблеми свързани с автоматиката - посредством приложение за отдалечен достъп.

Сервиз по телефона

Техническа консултация и при възможност за отстраняване на проблем по телефона.

 

* За да можете да се възползвате от услугата Отдалечен достъп, е необходимо:

- да имате достъп до интернет

- да разполагате с компютър с операционна система Windows

- да разполагате с кабел за връзка с автоматика

- да инсталирате безплатна програма Team Viewer

- да се свържете със CMT отдела в Ирисист ЕООД и да продиктувате ID и парола за достъп.

 

ЦЕНИ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Цените не включват ДДС!

Цените не включват разходи за настаняване.

Калкулирането се извършва на започнат час/ден.

Часовете за транспорт се приравняват на 50% часове за работа.

Посочените цени са в сила от 01.01.2021г.

Ирисист ЕООД си запазва правото за корекции в посочените цени без предизвестие.

Още

Сервиз Няма продукти в тази категория.