Категории

NETAFIM - LAUREATE STOCKHOLM INDUSTRY WATER AWARD 2013

                                             

  

 

 Уважаеми колеги, приятели и  партньори,

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че Netafim e удостоена с наградата -Stockholm Industry Water Award за 2013г. връчваща се от Стокхолмския Междонароден Институт за Водите (SIWI).
Връчването на тази награда е продиктувана от  приноса на бизнес сектора към устойчивото управление на водите. 
Netafim  получи наградата в Международната Седмица на Водата  в Стокхолм на 3 Септември.
Наградата е доказателство за постиженията на Netafim в областта на устойчивото управление на водите и  приноса и за смекчаване на проблема с глада по света.
С получаването на тази престижна награда, Netafim се присъединявa към уважаван списък на предишни победители включително PepsiCo, Nestle, Procter & Gamble, Неправителствени Организации, както и други големи частни и публични организации.

 

  За повече подробности посетете специалната секция на сайта на SIWI: www.siwi.org