About us

Категории

Автоматизирана напоителна система 12 000дка. с подземно капково напояване на лозя - гр.Карнобат.

В края на 2017г. завършихме най-голямата напоителна система с подземно капково напояване на лозя, винени и десертни сортове в Европа!

Доставчик на оборудването е световния лидер в напоителните системи - НЕТАФИМ Израел.

Поради спецификата и мащабите на системата нейното изграждане продължи повече от 2 години, a резултата е една от най-модерните автоматизирани системи за напояване в света.

По същество системата се състои от четири отделни, независими напоителни системи захранвани от три водоизточника с три помпени станции.Всяка една от системите разполага с автономен контрол, филтърна група и помпен възел, но могат да се управляват и централизирано чрез отдалечен безжичен достъп - радио сигнал.

Три от системите са Radio Net т.е. всички 240 клапана се управляват от контролера безжично, а една от системите е Single Net т.е. управлението става чрез специален двужилен кабел за пренос на данни. Всички 4 напоителни системи са оборудвани и с мониторинг системи (включващи метеорологична станция и сензори за влажност на почвата) за наблюдение на климата в реално време чрез GPRS модули.