Агро консултации

Агро консултации
Нашата цел е клиентът да получи продукт, който ще му донесе удовлетворение и печалба. За да се случи всичко това е необходимо оборудването да се използва оптимално както технически, така  и агрономически. Част от екипа ни се състои от дипломирани агрономи с практически опит в различни сфери на земеделието – овощни, зеленчукови и полски култури, ...
Нашата цел е клиентът да получи продукт, който ще му донесе удовлетворение и печалба. За да се случи всичко това е необходимо оборудването да се използва оптимално както технически, така  и агрономически. Част от екипа ни се състои от дипломирани агрономи с практически опит в различни сфери на земеделието – овощни, зеленчукови и полски култури, отглеждани на открити площи, оранжерийно производство. 
Основни въпроси, на които можем да отговорим. 
 
Кога и колко да поливаме?
 
Фирма "Ирисист" от дълги години работи с агрономи на "Нетафим" (Израел) и черпи информация „от извора“ за всички новости свързани с наблюдение и управление на поливния режим. Наши клиенти често се посещават на място, а големи проекти се консултират директно и от израелски специалисти. 
Мониторингът на напояването се извършва чрез различни уреди или индиректни методи, съобразно вида на растението, почвените условия, размерите на полето, нуждите и възможностите на клиента. Целта е да се получи максимален резултат при оптимално използване на вода, торове, енергия и време от страна на стопанина. Фирмата е изградила модерни системи за мониторинг на големи площи. Най-модерните от тях включват датчици свързани чрез радиовръзка с метеорологична станция, предаваща данни по интернет до личния компютър. Информацията за почвена влага, преминалата вода през водомера се получава на малки интервали през цялото денонощие. Чрез подобни системи фермерите и инвеститорите упражняват реален контрол върху напояването. 
Възможно е комбинираното използване на метерологичните станции напр. за прогноза на болести и неприятели за култури като лоза, ябълка и др. 
 
Как и колко да подхранваме растенията?
 
Фирматата предлага информация за хранене на растенията, препоръките се правят на база почвени анализи (извършвани от клиента), очаквани добиви, посещения на място, вид на системата за поливане и хранене и др. 
 
Как да отглеждаме хидропонно растения? 
 
Фирамата има опит не само в изграждането на оранжерии, но и в отглеждането на растения в условията на хидропоника. На нашите клиенти се предлага специализирано обучение и системно консултиране.
 
Още

Агро консултации Няма продукти в тази категория.